İçeriğe geç

Temel Extreme Networks (EXOS) Switch Komutları

2013 yılında Enterasys’i satın alan Extreme Networks , ağ ürünleri piyasasında kayda değer bir pazara sahip. Bu ağ cihazlarının komut satırı sözdizimi kuralları Cisco, ArubaOS, Huawei, Allied Telesis’den daha farklıdır. Aşağıda Extreme Networks switchlerde kullanılan temel komutları inceleyebilirsiniz.

extreme networks

Switch Ayarlarını Sıfırlama

unconfigure switch : saat ve kullanıcı bilgileri haricinde diğer ayarları sıfırlar

unconfigure switch all : tüm ayarları sıfırlar

NTP ayarları

enable ntp

configure ntp server add <ntp server ip> : configure ntp server add 192.168.1.xxx

Manuel saat ayarı

configure time <GG AA YYYY SS DD SN> : configure time 9 16 2018 14 55 00

Hostname(switch adı) ayarı

configure snmp SysName <sw adı> : configure snmp SysName Bodrum

Default VLAN IP

Default Vlanın IP adresini değiştirmek için:

configure vlan default ipadress 10.0.0.xxx/24

Firmware Güncelleme

download image <ipadress> <image.name> vr vr-def

Statik Route Ekleme

configure iproute add <destination> <netmask> <gateway ip> : configure iproute add 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1

Default Route Ekleme

configure iproute add default <gateway ip> :

configure iproute add default 10.10.0.1

Kullanıcı İşlemleri

create account <Kullanıcı adi> <parola>

save configuration <config_name> : configi farklı isimle kaydetme

use configuration <config_name> : <config_name> adındaki configurasyona dönme

rm <config_name> : <config_name> isimli Configi silme

TFTP Temel işlemler

tftp get <tftp server ip address> <backup file name> vr “VR-Default” : tftp’den dosya çekme

tftp put <tftp server ip address> <backup file name> vr “VR-Default” : tftp’ye dosya koyma

Uzak DHCP Server kullanma – DHCP Relay

enable bootreplay vlan <vlan_name>

configure bootreplay add <dhcp server ip>

Bootprelay son kullanıcı ve dhcp sunucu vlanında aktif edilmiş olmalıdır. Bootprelay ayarlarının girildiği switchte ilgili vlanlara birer IP adresi tanımlanmış olması ve IP forwardingin açılmış olması gerekmektedir.

Eğer DHCP sunucu ve switch yönetim vlanı farklıysa bootprelay DHCP sunucuya ulaşması gereken tüm vlanlarda açılmış olmalıdır. DHCP isteklerinin sunucuya switch üzerindeki hangi IP’den iletildiğini görmek için: rtlookup <dhcp_sunucu_ipsi> komutunu girebilirsiniz.

Eğer DHCP sunucu 10.10.10.1 de ise default VLAN’da DHCP relay ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Ör: configure bootprelay add 10.10.10.1 vr VR-Default
enable bootprelay ipv4 vlan Default
configure bootprelay vlan Default add 10.10.10.1

DHCP Snooping ayarları

configure trusted-port <PORT#> trust-for dhcp-server : Uplink portlarını trust port olarak belirtin
configure trusted-servers vlan <VLAN İSMİ> add server <DHCP SUNUCU IP> trust-for dhcp-server : hangi vlan için hangi DHCP sunucusunun güvenilir olduğunu belirtin

enable ip-security dhcp-snooping vlan <VLAN İSMİ> ports [ALL | <PORT-LIST>] violation-action drop-packet [block-mac | block-port | snmp-trap] [duration <duration_in_seconds> | permantently] : DHCP snoopingin hangi vlanda hangi portlar için aktif olacağını belirtin, bu saldırının geldiği portlarda hangi önlemin alınacağını belirtin.

Port Güvenliği MAC sınırlaması

Bir porttan sadece belli bir sayıda mac adresi öğrenilmesini istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz sayıda “ilk gelen” MAC adresleri kabul edilecektir.

configure mac-locking ports <hangi portta> first-arrival limit-learning <maksimum mac adresi sayısı>

veya

configure port <hangi port> vlan <vlan adı> limit-learning <öğrenilecek mac add sayısı> action blackhole

mac sınırlandırması ayarlarını kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

configure port <hangi port> vlan <vlan adı> unlimited-learning

Port isimlendirme (açıklama)

configure ports <port numarası> display-string <açıklama>

LACP

enable sharing <master-port> grouping <port-range> algorithm port-based lacp
enable sharing 51 grouping 51-52 algorithm port-based lacp : 51 ve 52. portlar LACP çalıştırılmak istendiği durumda gerekli komut

Jumbo Frame aktif etme

enable jumbo-frame ports <port_numarası>

VLAN ayarlamaları

configure vlan default delete ports all : Portlar da ki “Default” Vlanı kaldırma

configure vlan <vlan_no> name <vlan_name> : named VLAN yaratma

create vlan <ilk vlan no > – <son vlan no> : Toplu Vlan oluşturma

create vlan <vlan_name> tag <Vlan ID> : Vlan ID’ye sahip tek bir oluşturma

configure vlan <vlan_adı> add port <port_no> tagged : bir porta Tag’li Vlan atama

configure vlan <vlan_name> add port <port_no> untagged : bir porta untag’li vlan atama

configure vlan <vlan_name> delete ports all : bir vlana atanmış tüm potları silme

delete vlan <vlan_name> : oluşturulmuş bir Vlanı silme

configure vlan <vlan_name> ipaddress <ip_address>/<subnet_mask> : Bir vlana IP atama

unconfigure vlan <vlan_name> ipaddress : bir vlana tanımlanmış olan IP adresinin silinmesi

disable dhcp vlan <vlan_name> : bir vlanda DHCP’nin deaktif edilmesi

Switch’i DHCP Server olarak kullanma

configure vlan <vlan_name> ipaddress <address>/<mask> : İlgili Vlana bir IP adres tanımlayın

enable dhcp ports <port_list> vlan <vlan_name> : hangi vlandaki hangi portlarda ayarlanacak DHCP’nin aktif olmasını istediğinizi belirtin

configure vlan <vlan_name> dhcp-address-range <başlangıç_addr> – <bitiş_addr> : DHCP’nin dağıtmasını istediğiniz IP aralığını belirleyin

configure vlan <vlan_name> dhcp-options default-gateway <gateway_addr> : bir Vlan için default gateway olarak hangi IP adresinin dağıtılacağını belirleyin

configure vlan <vlan_name> dhcp-options dns-server <dns_addr> : bir Vlan için default gateway olarak hangi IP adresinin dağıtılacağını belirleyin

Extreme Networks ‘de Vlanlar arası trafiğe izin verme

enable ipforwarding : global olarak VLAN geçişini açar

enable ipforwarding vlan <Vlan_adı> : sadece belirlenen vlan(lar) için vlanlar arası iletişime izin verir.

*Ref: Extreme Networks: https://gtacknowledge.extremenetworks.com

Ağ sistemleri ile ilgili diğer yazılara göz atmak isterseniz bu linke uğrayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir